preload
Ingrediënten voor liefdevol ontwaken
 
Als je je afstemt op de ingrediënten van lovesenergy kan dat je enorm helpen om moeilijke periodes en veranderingen bewust te doorleven, zodat je er wakkerder, wijzer en gelukkiger uitkomt. Het is verlichtend, je transformeert en transmuteert de pijn in wijsheid.
 
(Er zijn vele andere manieren om dit te doen natuurlijk en als je er één hebt gevonden die voor je werkt is dat fantastisch en is er geen reden om die te vervangen door een andere of onnodig aan te vullen.)
Mocht je met de ingrediënten voor lovesenergy aan de slag willen:
 
De grootste kans van slagen heeft dit als je dit doet volgens het 
'drops of love' -principe, wat zoveel betekent als:
met vaste regelmaat kleine druppeltjes liefde toedienen aan je leven, in onderstaande vormen. Je hoeft er alleen maar bewust contact mee te maken. Steeds opnieuw. Langzaam aan krijg je er dan meer van in je leven.
Maar bedenk: alle begin is (lijkt) moeilijk....
 
 
Acceptatie
 
De energie van acceptatie geeft rust en stopt het verzetten tegen een werkelijkheid die er gewoon is. Accepteren betekent dat je voor nu helemaal accepteert wat er is. Door te accepteren kun je eerlijk kijken naar hoe de werkelijke situatie voor je is. Alle energie die je namelijk stopte in je verzetten of proberen de situatie te veranderen kun je nu gebruiken om rustig en zonder stress of haast te zien, te voelen en te begrijpen wat er nu precies aan de hand is.
Soms is acceptatie zelfs al voldoende en verandert de situatie vanzelf ten goede. Dan is het ervaren van de situatie, zonder strijd, al voldoende om de nodige verandering te laten plaatsvinden. Soms zie je in dat de verandering die je zelf wilde niet de beste voor je was. Een andere keer is het zaak te leren accepteren dat je het even niet weet en alle gevoelens te accepteren die dát bij je oproept, zodat je in geduld kunt blijven tot je het wel weet.
De kunst is hier niets te forceren, niets te overhaasten bij het blijvend accepteren van de werkelijkheid.
Valkuilen: Acceptatie kan overdreven worden. Wanneer je acceptatie gebruikt om een onacceptabele situatie in stand te houden bijvoorbeeld.
Acceptatie houdt géén oordeel in. Accepteren is iets anders dan goedkeuren.
Als je je oordelen ziet en aan de kant schuift, accepteer je je oordelen niet, maar veroordeel je ze.
Acceptatie sluit verandering niet uit, maar maakt er juist plaats voor.  
  
[terug naar het begin van deze pagina]
 
Geduld
 
Geduld erkent dat alles wat je met je hoofd bedenkt niet onmiddellijk uit je handen kan komen. Geduld houdt rekening met de weg ergens naartoe en niet alleen met het einddoel. Geduld geeft je de tijd om onderweg te genieten en niet enkel gestresst van doel naar doel te rennen. 
In een cultuur waar we vooral hebben geleerd om na te denken en minder om te observeren wat er nu werkelijk gebeurt (actief in plaats van passief dus) zijn we geneigd om oplossingen te bedenken als we een probleem zien. Er is niet veel mis met oplossingen bedenken, maar wanneer dat direct gebeurt, voordat er rustig gekeken en geluisterd is, kan er veel over het hoofd gezien worden en zijn we steeds bezig met het uitvoeren van bedachte oplossingen. Dit kost veel energie en kan leiden tot het creëren van nog meer moeilijkheden.
Het enige dat in dat geval eigenlijk gepast is, is geduld. Het kan heel moeilijk zijn om niets te doen wanneer je gewend bent direct actie te ondernemen. Het kan voelen alsof het nergens goed voor kan zijn (waar doe je anders immers normaal al die moeite voor?).
Ook als je weet (of júist als je weet) wat je moet doen is het enorm belangrijk om geduld te hebben. In deze maatschappij zijn we gewend aan instant bevrediging. Denk maar aan eten, luxe, televisie et cetera. Als het gaat om onze eigen transformatie of het verwerken van gebeurtenissen is er geen soortgelijke instant bevrediging. Het betrachten van geduld ten opzichte van onszelf is één van de liefdevolle dingen die we kunnen doen.
Soms is bewustwording en acceptatie al voldoende om de ruimte te creëren die nodig is om de verandering te laten plaatsvinden. Geduld is dan nodig om verandering te laten gebeuren.
Valkuil: soms is het juist goed te leren handelen waar je dat niet gewend bent of het eerder eng vond.
 
 
Ruimte
 
Door acceptatie van wat is en geduld ten opzichte van verandering ontstaat ruimte. Ruimte in je hoofd, ruimte in je leven. Binnen deze ruimte kan de verandering plaatsvinden.
Deze ruimte werd eerder opgevuld door weerstand tegen de huidige werkelijkheid (het ‘er al willen zijn’) en acties om oplossingen te forceren. Het kan heel verleidelijk zijn om deze ‘nieuwe’ ruimte op te vullen met acties of het maken van plannen die de verandering zullen bespoedigen of, in een ander geval, die de verandering tegen zullen houden. Dit werkt dan averechts, want dan is er geen ruimte meer om de verandering te laten plaatsvinden.
De ruimte is er altijd. Het probleem hierin is heel duidelijk: als we geen ruimte denken te hebben, denken we te veel en doen we te veel, zonder eerst contact te hebben gemaakt met de ruimte. Contact maken met de ruimte kan bijvoorbeeld door middel van meditatie. Je kunt je bewust worden van de ruimte die zich om gedachten heen bevindt. En zelfs, als je rustig blijft kijken, zie je steeds meer ruimte in je gedachten en lijken ze zelfs ‘op te lossen’ in de ruimte.
Omdat we ons erg identificeren met onze gedachten (of mind) kan het best eng zijn om contact te maken met de ruimte. Het is onbekend en beangstigend en kan daarom weerstand oproepen. Met acceptatie en geduld deze weerstand ervaren maakt dat je los kunt laten en de ruimte kunt toelaten. Ruimte biedt de gelegenheid aan het zelfhelend principe van je lichaam, maar ook aan nieuwe inzichten, nieuwe onbekende mogelijkheden. Ruimte maakt je hier ontvankelijk voor.
Valkuil: alleen ruimte of leegte ervaren kan erop duiden dat je dissociëert van je gedachten en gevoelens.
 
 
Ontvankelijkheid
 
Vanuit deze geestelijke ruimte (al dan niet ondersteund door ruimte in je leven door middel van bijvoorbeeld meditatie) kun je je openstellen en ontvankelijk worden voor iets nieuws, iets wat er altijd al is, maar waar je je focus simpelweg nog niet hebt.  Je wordt ontvankelijk voor nieuwe wijsheid (of weidsheid), nieuwe inzichten en mogelijkheden. Deze zijn er altijd en je kunt er altijd contact mee maken, maar als je druk bezig bent met het uitvoeren van plannen of opdrachten heb je je focus ergens anders.
Wanneer je de situatie accepteert, geduldig observeert en vanuit ruimte blijft kijken, staat er niets meer in de weg tussen jou en nieuwe inzichten. Je kunt ze nu ontvangen. Wees onbevooroordeeld in je ontvankelijkheid. Laat komen wat komt, leer kennen en reageer niet. Sluit geen mogelijkheden uit, wees onvoorwaardelijk. Met een onvoorwaardelijke houding ben je waarlijk ontvankelijk. Zo kun je nieuwe inzichten en mogelijkheden ontvangen die je in staat stellen de verandering makkelijker te laten gebeuren en die je laten meewerken aan een verandering ten goede.
Valkuilen: Als je hoofd vol zit met gedachten aan oplossingen is er geen ruimte en dus ook geen ontvankelijkheid.
Van een grote ontvankelijkheid kun je bang worden. Als je zo open staat kan alles je in potentie écht raken. Dit kan heel overweldigend zijn en het binnenlaten van teveel prikkels (waar je dus echt door geraakt wordt) is niet goed voor je gemoedsrust. Oefen daarom in een omgeving waar je niet beïnvloed wordt (zoals in stilte of de natuur) om je ontvankelijk op te stellen.
Stuur je ontvankelijkheid niet.  
 
 
 
Onvoorwaardelijkheid
 
Een staat van onvoorwaardelijkheid betekent zonder voorwaarden zijn. In het ontvangen van waarheid is geen plek voor voorwaarden. De waarheid heeft ruimte nodig om in te verschijnen. Als je voorwaardelijk kijkt, zul je een door jou zelf gestuurde werkelijkheid te zien krijgen. Deze mogelijke werkelijkheden die je bedenkt zullen meestal voortkomen uit hoop of vrees of een mengeling van die twee.
Het is niet makkelijk (of handig) om je zomaar onvoorwaardelijk open te stellen voor al het onbekende. Begin bij jezelf. Leer onvoorwaardelijk te zijn voor jezelf.  
Hierbij kan je de andere kwaliteiten van lovesenergy goed gebruiken. Wees onvoorwaardelijkheid voor jezelf en accepteer alles wat je tegenkomt en ziet van jezelf. Probeer niets te veranderen maar wees geduldig, geef jezelf de ruimte en ontvang je emoties, gedachten, gewaarwordingen, innerlijke strijd et cetera vanuit die ruimte. Sta je zelf bij. Zie je innerlijk met de compassie die vanzelf komt als je vanuit acceptatie, ruimte, geduld, ontvankelijkheid en onvoorwaardelijkheid kijkt. Observeer ook je oordelen en geef ook die de ruimte, verzet je er niet tegen, accepteer ze en heb geduld. Wanneer je een natuurlijke behoefte voelt opkomen, bevredig die dan (zoals een trui aantrekken als je het koud hebt, huilen als je tranen voelt opkomen). Accepteer het ook als dit, zorgen voor jezelf, niet onmiddellijk lukt.
Valkuilen: Soms kan je gedrag van een geliefd persoon door de vingers zien of vergoeilijken, omdat je denkt dat dit van onvoorwaardelijke liefde getuigt. Dan laat je (een beetje, maar soms ook steeds een beetje meer) over je grenzen gaan om de ander te beschermen tegen de pijn die stoppen met het gedrag met zich mee zou kunnen brengen. Vanuit lovesenergy erken je ook onvoorwaardelijk grensoverschrijdend gedrag van jezelf of van een ander, zonder oordeel, maar met acceptatie van ook díe waarheid. Dit is dus geen geval van liefde maakt blind. Zo kun je vanuit inzicht grenzen stellen en laat je dus niet over je heen lopen, zonder verlies van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf én de ander. 
Als er iets 'moeilijks', 'engs' of 'lelijks' in je opkomt en je wilt hieraan ontsnappen heb je kennelijk toch een voorwaarde gesteld. De voorwaarde luidt dan bijvoorbeeld: ik wil alleen díe inzichten die met een prettig gevoel gepaard gaan. Je vlucht dan weg voor delen van jezelf of een situatie die zeer waardevol voor je kunnen zijn. Onvoorwaardelijke ontvankelijkheid is een heel moedige staat van zijn.
 
 
Bewustzijn
 
Wat is bewustzijn? Het is het ultieme zelf. Het is dat wat bewust ís. De observator weet dat er gedacht wordt, dat er gevoelens zijn, dat er interactie is, maar ook die bevind zich nog in het bewust zijn, observeren, weten, zien, denken, voelen zijn toch, hoe subtiel ook, nog acties. We leven vanuit dit bewustzijn. In dit bewustzijn gebeurt er van alles. Vaak identificeren wij ons met maar een beperkt stukje dat plaatsvindt in (en voortkomt uit) dit bewustzijn (wat we dus ook zijn, we zijn ons er alleen veelal niet bewust van). Zo een stukje kan van alles zijn. Het kunnen je gedachten zijn of je gevoelens of het beeld dat je (met je gedachten) hebt van jezelf: je identiteit. Dit kan je professionele identiteit zijn, je geslacht, je cultuur of een voortvloeisel daarvan.
Soms identificeer je je zelf(s) met je werk of het hele kantoor. Als er dan iets niet goed gaat heb jij er persoonlijk last van. Dit is een heel goede illustratie van het feit dat er eigenlijk geen grenzen bestaan tussen ‘ik’ en ‘de ander’, dat er geen dualiteit is, maar op deze manier draagt de ervaring ervan niet bij aan geluk. Dat komt omdat je je bewustzijn hebt beperkt tot slechts een gelimiteerde identiteit en een idee (of een set van ideeën) dat je hebt over hoe dingen zouden moeten gaan. Het is een benauwende staat van zijn en je bent continu bezig alles goed te laten lopen, heel vermoeiend. Je hebt eigenlijk geen tijd en ruimte om te leven, laat staan te genieten. Je bent te druk bezig met zorgen dat dit wel gebeurt en dàt vooral niet.
Dit geldt ook voor het geval van ziekte, verlies of een onbekende emotionele last die je met je meedraagt. Onze ideeën over hoe het zou moeten zijn, vernauwen ons bewustzijn tot precies die ideeën en zo kunnen we steeds bezig zijn met rechtzetten, anders maken of ontkennen van de werkelijkheid. Ook dit kost energie en staat leven vanuit een goed gevoel over onszelf en de wereld in de weg. Wees je daarom bewust van je bewust zijn, zonder actie en observeer vervolgens de rest. Wees ook bewust van de ruimte die je ervaart als je een tijdje alleen bewust bent en niets doet. Dit laatste is nog niet zo makkelijk met al dat automatische denken dat plaatsvindt. Je kunt beginnen met: niet bewust extra olie op dat vuur te gooien.
Valkuil: Soms 'probeer je het voor elkaar te krijgen' om bewust te zijn en zo kun je heel veel proberen te doen. 'Iets voor elkaar krijgen' impliceert al een actieve houding, die een hele hoop extra beweging, bijvoorbeeld in de vorm van gedachten, genereert. 
 
 
Eénduidig
 
Lovesenergy is niet multi-interpretabel. Als je ergens nog over twijfelt zit er nog iets in de weg en ‘zegt’ lovesenergy nog nee: je krijgt geen duidelijke richting. Als je dan de eigenschappen van lovesenergy met aandacht blijft toepassen, juíst op de momenten dat de twijfel ontstaat, wordt het vanzelf duidelijker en wordt het eenduidig.
Vaak is de goede keuze of een verandering ten goede voor ons een stap richting iets onbekends of een stap weg van de verwachtingen van onze omgeving. Soms willen we dit liever niet, omdat we bang zijn voor onbekende gevolgen.
In zo’n geval kan lovesenergy goed helpen. Het laat je accepteren dat je bang bent, laat je geduldig zijn ten opzichte van jezelf tot je zover bent om de sprong te wagen of geeft je de ruimte om in heel kleine stapjes te veranderen. Het geeft je wat je ook maar nodig hebt.
En wanneer je uiterlijk langer blijft staan waar je bent, sta je met lovesenergy zeker niet stil. Je bent namelijk bezig veel innerlijke angsten of andere gevoelens te verwerken of op te lossen. Het zou kunnen dat het in sommige gevallen niet nodig voor je is om daadwerkelijk een stap te zetten. Misschien is de confrontatie met de keuze al voldoende om je van de beperkende innerlijke last te bevrijden.
Of je de stap ook zet, wanneer je klaar bent om een stap zetten, wordt wel duidelijk als je vanuit de ingrediënten van lovesenergy kijkt. Het gaat erom dat je je vrij(er) voelt, dat is het belangrijkste. Niet of je hier of daar woont, wel of geen baan hebt en welke baan dan. Het gaat erom dat je lekker leeft, hoe je leeft is dan van secundair belang: een logisch gevolg van leven vanuit lovesenergy. Wanneer je leeft vanuit lovesenergy is leven makkelijker en vloeiender.
Valkuil: soms lijkt iets éénduidig, maar zit er nog een oordeel van je aan vast, of wat andere extra informatie. Probeer daarom met boodschappen die je uiteindelijk krijgt te zien of ze nog korter kunnen zijn, ontdaan van de extra's van je geest (of mind). Besteed hier nog de nodige tijd aan en zie of het verandert.
 
 
Uitvloeisels:
 
Zorgzaamheid (vanuit compassie)
 
In het proces van lovesenergy toelaten in je leven, zie je steeds vaker dat er van alles vanzelf gaat, ook zonder jou inspanningen. De houding ten opzichte van het leven verandert langzaam maar zeker. Je houding ten opzichte van jezelf verandert ook. Je bewust worden van lovesenergy geeft je de ruimte, accepteert je en ontvangt geduldig alles wat je bent onvoorwaardelijk. Nu kun je ook zien wat je nodig hebt. Met de nieuwe houding kun je jezelf beter voeden op elk vlak (het chakrasysteem kan je helpen je verschillende behoeftes in kaart te brengen).
Ook hierin accepteer je weer geduldig als je dat nog niet kan of het nog niet duidelijk is. Je doet simpelweg wat je kunt, vanuit ware liefde voor jezelf. Dat weten doet een hoop onrust in je lichaam en geest oplossen.  
Naarmate je meer vanuit lovesenergy naar gedachten kijkt zorg je ook daarin voor jezelf en laat je ze er gewoon zijn, zonder ze te proberen te veranderen. Je laat de gedachten steeds meer komen en gaan, zonder er al teveel (belang) aan te hechten.
 
Vertrouwen 
 
Door het geven van ruimte en geduldig blijven observeren, zonder je te verzetten tegen wat is, zul je merken dat er vanzelf al iets verandert. Soms is dit je houding, soms de reactie van je omgeving en soms zijn het je gedachten zelf die veranderen. Soms voel je ineens een behoefte om iets te doen wat je eerder nooit bedacht. Een intuïtief weten dat je de juiste richting wijst. Je handelen gaat dan ineens als vanzelf. Vaak veranderen dingen op een andere manier dan je zelf had bedacht en inzicht in het veranderingsproces komt vaak onverwachts.
De ervaring van het laten gebeuren van dit veranderingsproces en het groeiend besef dat het een verandering is die je (lichaam en ziel) ten goede komt, geeft je vertrouwen in het natuurlijk verloop van dingen. En door meer op eigen intuïtie te varen, krijg je meer vertrouwen in jezelf. 
Je lichaam en geest leren erop vertrouwen dat je voor hen zal zorgen naar je beste weten en kunnen. Dat geeft je een onverwoestbaar 'zelf-vertrouwen' dat los staat van anderen. Het is waarachtig vertrouwen in jezelf. 
 
Vergevingsgezind
 
Door de wijsheid die je ontwikkeld over jezelf, doordat je ervaart hoeveel tijd sommige veranderingen vragen, doordat je meemaakt hoeveel pijn er is geweest in het leven van jezelf en anderen, doordat je leert wat bijdraagt aan het opheffen ervan en wat er bijdraagt aan het in stand houden ervan, doordat je rustig aandacht blijft geven en de dingen ziet zoals ze zijn begin je te vergeven. Alleen maar omdat je langzaamaan leert hoe herhaling van lijden kan voorkomen en hoe je leven in liefde kan bevorderen. 
 
[terug naar het begin van deze pagina]

 


preload preload