preload
Disclaimer
 
De website van lovesenergy is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er toch onjuistheden of onvolledigheden op worden vermeld. lovesenergy is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie.  De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 
De teksten en afbeeldingen op de website van lovesenergy zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zomaar worden gebruikt door derden. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van de houder van deze website.
 

De houder van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat de houder van deze website de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.


preload preload